shiva dhyana slokas in english

ShivadhyAna dhyAyEnnityaM mahESaM rajatagiriniBaM,chAruchandrAvataMsaM ratnAkalpOjjvalAngaM paraShumRugavarA BItihastaM prasannam, padmAsInaM samantAt stutamamaragaNai vraiGrakRuttiM vasAnaM, viShvAdyaM viShvaMvandyaM niKilaBaya haraM panchavaktraM trinEtraM

Maha mrityunjaya mantra sloka in hindi

त्र्यंबकं यजामहॆ! सुगंधिं पुष्टिवर्धनं!! उर्वारुकमिव बंधर्ना ! मृत्यॊर्मक्षीय मामृतात् !!