sri krishna stotram lyrics in english

krishnaaya vaasudevaaya

devakee nadanaaya cha

nandagopa kumaaraaya

govindaaya namo namaha

Spread the love
Tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply