shiva stotram lyrics in english

vande  shambu umapatim suragurum vande jagatkaaranam vande paanaga bhooshanam mrugadharam vande pashoonaampatim ! vande surya shashaanka vahni nayanam vande mukunda priyaam ! vande bhakta janaashrayam cha varadam vande shivam shankaram … Continue reading

bhaja govindam stotram lyrics in english

bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudhamate samprapte sannihite kale nahi nani raksati dukrn karane mudha jahihi dhanagama -trsnam kuru sadbuddhim maasi vitrs nam yada-labhase nijakarmopattam vittam tena vinodaya chittam nari-stanabhara-nabhidesam … Continue reading

sri anjaneya stotram lyrics in english

 1 manojavam marutatulyavegam jitendriam buddhimatam varisham ! vatatmajam vanarayuthamukhyam sriramadutam sirasa namami !! 2 buddhirbalam yasodhairyam nirbhayatwamarogata ! ajadyam vakpatutwam cha hanumat smaranadbhavet !!

sri venkateswara stotram lyrics english

kalyanadbhutagatraya kamitarthapradayine ! srimadvenkatanathaya srinivasaya te namaha !!

navagraha stotram lyrics in english

1  japakusumasankasam kasyapeyam mahadyutim ! tamorim sarvapapaghnam pranatosmi divakaram !! 2 dadhisankhatusarabham kshirodarnava sambhavam ! namami sasinam somam sambhamormukutabhusanam !! 3 dha ranigarbhasambhutam vidyutkanti samaprabham kumaram saktihastam ! tam mangalam … Continue reading

sanaischara dhyanam stotram lyrics in english

suryaputro dhirghadehaha visalakshaha siva priyaha ! mandacharaha prasannatma peedam dahatu me shanihi !!

sri lakshmi narasimha stotram lyrics in english

srimatpayonidhiniketana chakrapane bhogindrabhogamaniranjita punyakirte ! yogisa saswata saranya bhavabdhipota lakshminrisimha mama dehi karavalambam !!

Shri Durga Ashtottara Shatanamavali Stotram

Sree Durga Astottara Shatanamavali Om Drugayai namah Om Shivayai namah Om Maha-lakshmyai namah Om Maha-gouryai namah Om Chandikaye namah Om Sarva-gynayai namah Om Sarva-lokeshayai namah Om Sarva karma-phala-pradayai namah Om … Continue reading

Mahishasura Mardini Stotram Lyrics in English (Aigiri Nandini)

Mahishhaasuramardini stotram 1.Ayi girinandini nanditamedini vishvavinodini nandanute Girivara vindhya shirodhinivaasini vishhnuvilaasini jishhnunute Bhagavati he shitikanthakutumbini bhuuri kutumbini bhuuri krite Jaya jaya he mahishhaasuramardini ramyakapardini shailasute. 2.Suravaravarshhini durdharadharshhini durmukhamarshhini harshharate Tribhuvanaposhhini … Continue reading

Devi Stuti Devotional Song Lyrics

Devi Stuti Lyrics sarva mangala maangalye shive sarvaartha saadhike | sharanye traiyambake gouri naaraayani namostute || srushti sthithi vinaashaanaam shakti-bhoote sanaatani | gunaashraye gunamaye naaraayani namostute || sharanaagata deenaarta paritraana paraayane … Continue reading