Navagraha Stotram

Navagraha Stotram   Aadityaya cha somaya mangalaya budhayacha Guru shukra shani byascha raahave ketave namah   Ravi Japakusuma samkasham kashyapeyam maha-dyutim Tameorim sarva-paapa-ghnam pranatosmi diva-karam   Chandra Dadhi-shamkha-tusha-raabham kshiraarnava samudbhavam Namami shashinam soma shamborma-juta bhushanam   Kujudu Dharani-gabha sombhutam vidyutkamti samaprabham Kumaram shakti-hastam tam mangalam pranama-myaham   Budhudu Priyamgu-kakaashyamam rupena-pratimam…

Continue reading