sri subramanya stotram lyrics in english

sadwaktram sikhivahanam trinayanam chitrambaralankritam ! saktim vajramatho trisulamabhayam khetam dhanuh- swastikam ! pasam kukkutamankusam cha varadam dorbhirda dhanam sada ! dhyayedeepsitasiddhidam sivasutam skandam suraradhitam !!

Sri Lakshmi Narasimha Swamy Ashtothram

Lakshmi Narasimha Ashtottara Shatanama stotra Narasimho mahasimho divyasimho mahabala Ugrasimho mahadevah stambajas cogralocana 1 Raudra sarvadbhutah sriman yoganandas trivikrama Harih kolahalas chakri vijayo jayavardhana 2 Pancananah parambrahma aghora ghoravikrama Jvalanmukho … Continue reading