sri subramanya stotram lyrics in english

sadwaktram sikhivahanam trinayanam chitrambaralankritam ! saktim vajramatho trisulamabhayam khetam dhanuh- swastikam ! pasam kukkutamankusam cha varadam dorbhirda dhanam sada ! dhyayedeepsitasiddhidam sivasutam skandam suraradhitam !!

Sree Lalitha Ashtothara Sathanamavali Devotional Song

Lalita Ashttottaram  Om Rajataachalashringaagra madhyasthaayai namo namah | Himaachalamahaavansha paavanaayai namo namah | Shankarardhangasaundarya shariiraayai namo namah | Lasanmarakatasvachchha vigrahaayai namo namah | Mahaatishayasaundarya laavanyaayai namo namah | Shashaankashekharapraana vallabhaayai … Continue reading

Sri Lakshmi Narasimha Swamy Ashtothram

Lakshmi Narasimha Ashtottara Shatanama stotra Narasimho mahasimho divyasimho mahabala Ugrasimho mahadevah stambajas cogralocana 1 Raudra sarvadbhutah sriman yoganandas trivikrama Harih kolahalas chakri vijayo jayavardhana 2 Pancananah parambrahma aghora ghoravikrama Jvalanmukho … Continue reading