Ganpati stotras, Kanakadhara stotras, Gayatri mantras, Mantras download, mrityunjaya mantra

Tag: sri suktam by ms subbulakshmi mp3 free download

Purusha Suktam Devotional Song Lyrics

September 15, 2012
Devotional Lyrics

Purusha Suktam Lyrics Thachamyo ravrunimahe.gathum yagnaya. Gathum Yagna pathaye.Daivee swasthi rasthu na. Swasthir Manushebhya. Urdhwa Jigathu beshajam. Sam no asthu …Read the Rest

Vishnu Suktam Lyrics, Vishnu Sukta Lyrics

September 14, 2012
Devotional Lyrics

VishNu sooktam om vishNornukam veeryaaNi pravocham yah paarthivaani vimame rajaamsi yo askabhaayaduttaram sadhastham vichakramaaNastredhorugaayo vishNoraraaTamasi vishNoh prushThamasi vishNoh shnaptrestho vishNossyoorasi …Read the Rest

Sri Suktam Devotional Song Lyrics in English

September 13, 2012
Devotional Lyrics

Sri Sooktam Lyrics Hiraņya varnám hariņīm suvarna-rajata-srajám Chandrám hiranmayīm lakshmīm jatavedo ma avaha|(1) Tám ma ávaha játavedo lakśhmīm anapa gáminīm …Read the Rest