Sri andal stuti in english with meanings

Sri andal stuti in english with meanings

Prayer to Sri Andal for attainment of Devotion neeLaatungastanagiritaTee suptam udbOdhya krishNam paaraarthyam svam shrutishataha shiras siddamadhyaapayantee I svEchCHiSHTHaayaam srajinigalitam yaabalaatkRtya bhunktE gOdaa tasyai nama idamidam bhooya Evaastu bhooyaha II You … Continue reading