Sarasvati Slokas

Sarasvati Slokas 1 sarasvatI namastubhyam varadE kAmarUpiNI vidyArambham karishyAmi siddhirbhavatu mE sadA   2 yA kundEndu tushAra hAra dhavaLA yA Subhra vastrAnvitA yA vINA varadanDamanDitakarA yA svEta padmAsanA yA brahmAchyuta … Continue reading