Om namah shivaya stotram in English

namaH ShivAya stOtra namaH SivAya SAntAya harAya paramAtmanE ! praNataHaklEShanAShAya yOginAM patayE namaH !!

om namah shivaya stotram in hindi

नमः शिवाय स्तोत्र नमः शिवाय शांताय हराय परमात्मने ! प्रणतःक्लेशनाशाय योगिनां पतये नमः !!

Shiva Sahasranama Devotional Song Lyrics in English

Shiva Sahasranamam Lyrics Sarvaatmaa sarvavikhyaatah sarvah sarvakaro bhavah Jatii charmii shikhandii cha sarvaangah sarvabhaavanah 2 Harishcha harinaakshashcha sarvabhuutaharah prabhuh Pravrittishcha nivrittishcha niyatah shaashvato dhruvah 3 Shmashaanachaarii bhagavaanh khacharo gocharoardanah Abhivaadyo … Continue reading

Om namah shivaya stotram in kannada

ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಸ್ತೋತ್ರ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಶಾಂತಾಯ ಹರಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ! ಪ್ರಣತಃಕ್ಲೇಶನಾಶಾಯ ಯೋಗಿನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ !!