Shri Maha Ganapathim Bhajeham Lyrics

Shri Maha Ganapathim Bhajeham Lyrics Pallavi Shri Mahaganapatim Bhajeham Shivatmajam Sanmukhagrajam Anu Pallavi Shrta Ganasevitam Vighna Nashakam Shigra Vara Prasada Dayakam (Madhyamakalam) Sadayam Kapila Muni Varadayakam Guru Seva Shaktam Herambam … Continue reading

Shri Durga Ashtottara Shatanamavali Stotram

Sree Durga Astottara Shatanamavali Om Drugayai namah Om Shivayai namah Om Maha-lakshmyai namah Om Maha-gouryai namah Om Chandikaye namah Om Sarva-gynayai namah Om Sarva-lokeshayai namah Om Sarva karma-phala-pradayai namah Om … Continue reading