मृत्युंजय स्लोक – Maha mrityunjaya mantra shloka in hindi

मृत्युंजयाय रुद्राय ! नीलकंठाय शंभवे ! अमृतेशाय शर्वाय ! महदेवाय ते नमः !

||सार्थशिवताण्डवस्तोत्रम् ||, Shiva tandava stotram lyrics hindi sanskrit

जटा टवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले, गलेऽवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्ग तुङ्ग मालिकाम् | डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं, चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् ||१|| जटा कटा हसंभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी, विलो लवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि … Continue reading