Dakshinamurthy Stotram Devotional Song Lyrics English

Dakshinamurty Stotram Lyrics Vandana Verses Maunavyakhyaprakatitaparabrahmatattvam yuvanam Varshishtante vasadrishiganairavritam brahmanishthaih | Acharyendram karakalitachinmudramanandarupam Svatmaramam muditavadanam daxinamurtimide || Vatavitapisamipe bhumibhage nishannam Sakalamunijananam gyanadataramarat | Tribhuvanagurumisham daxinamurtidevam Jananamaranaduhkhachchhedadaxam namami || Chitram vatatarormule … Continue reading

Pragya Vivardhana Karthikeya Stotram

Pragya Vivardhana Karthikeya Stotram   (Prayer to Karthikeya which would increase intelligence) (Here is a very unique prayer addressed to Lord Subrahmanya, which would help one to increase his intelligence … Continue reading