Sriman Narayana Devotional Song Lyrics

Sriman Narayana Song Lyrics – Venkateswara Bhajan Songs Lyrics

Pallavi

Shriman Narayana Sriman Narayana
Shriman Narayana Ni Shripadame Sharanu

Caranam

Kamalasati Mukhakamala Kamalahita
Kamalapriya Kamalekshana
Kamala Sana-Sahita, Garuda Gamana Shri
Kamalanabha Ni Padakamalame Sharanu || 1 ||

Parama Yogijana Bhagadheya Shri
Paramapurusha Paratpara
Paramatma Paramanurupa Shri
TiruvenKatagirideva Sharanu || 2 ||

Spread the love

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.