Panchamukha Anjaneya Stotram, Panchamukha Hanuman Stotram

Panchamukha Anjaneya Stotra Lyrics

Om Namo Hanumathe Ruthraavatharaya Panchavathanaaya
Poorva Mukey Mahaa Ruthraaya Sagala Shathru Samhaaranaaya 
Sri Rama Dhoothaaya Swaahaa

Om Namo Hanumathe Ruthraavatharaya Panchavathanaaya
Dhakshina Mukey Karaala Vadhanaaya Narasimhaaya
Sagala Boothapretha Nithanaaya 
Sri Rama Dhoothaaya Swaahaa

Om Namo Hanumathe Ruthraavatharaya Panchavathanaaya
Basma Mukey Garudaaya Sarva Vigna Nivaaranaaya
Sri Rama Dhoothaaya Swaahaa

Om Namo Hanumathe Ruthraavatharaya Panchavathanaaya
Uthara Mukey Aathi Varaahaaya 
Sagala Sampath Prathaaya
Sri Rama Dhoothaaya Swaahaa

Om Namo Hanumathe Ruthraavatharaya Panchavathanaaya
Oorthva Mukey Hayagreevaya 
Sagala Jana Vaseekaranaaya
Sri Rama Dhoothaaya Swaahaa

Spread the love

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.