sri krishna stotram lyrics in english

krishnaaya vaasudevaaya

devakee nadanaaya cha

nandagopa kumaaraaya

govindaaya namo namaha

Spread the love

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.