Daaridrya dahana shivastotram

Daaridrya dahana shivastotram

 
vishveshvaraaya narakaarNava taaraNaaya kaNaamrutaaya shashishekhara dhaaraNaaya | karpoora kaanti dhavalaaya jaTaadharaaya daaridrya dukha dahanaaya namah shivaaya || 1||
 
gauree priyaaya rajaneesha kalaa dharaaya kaalaanta kaaya bhujagaadhipa kankaNaaya | gangaa dharaaya gajaraaja vimardanaaya daaridrya dukha dahanaaya namah shivaaya || 2||
 
bhakti priyaaya bhava roga bhayaapahaaya ugraaya durga bhavasaagara taaraNaaya | jyotirmayaaya guNanaama sunrutyakaaya daaridrya dukha dahanaaya namah shivaaya || 3||
 
charma ambaraaya shava bhasma vilepanaaya bhaalekshaNaaya maNi kunDala manDitaaya | manjeera paada yugalaaya jaTaadharaaya daaridrya dukha dahanaaya namah shivaaya || 4||
 
panchaananaaya phaNiraaja vibhooshaNaaya hemaanshukaaya bhuvanatraya manDitaaya | aananda bhoomi varadaaya tamomayaaya daaridrya dukha dahanaaya namah shivaaya || 5||
 
bhaanu priyaaya bhava saagara taaraNaaya kaalaantakaaya kamalaasana poojitaaya | netra trayaaya shubha lakshaNa lakshitaaya
daaridrya dukha dahanaaya namah shivaaya || 6||
 
raama priyaaya raghunaatha vara pradaaya naaga priyaaya narakaarNava taaraNaaya | puNyeshu puNya bharitaaya sura architaaya daaridrya dukha dahanaaya namah shivaaya || 7||
 
 
mukteshvaraaya phaladaaya gaNeshvaraaya geeta priyaaya vrushabheshvara vaahanaaya | maatanga charma vasanaaya maheshvaraaya daaridrya dukha dahanaaya namah shivaaya || 8||
 
vasishThena krutam stotram sarvaroga nivaaraNam | sarva sampatkaram sheeghram putra pautra aadi vardhanam | trisandhyam yah paThennityam sa hi svargam avaapnuyaat || 9||
 
iti shree vasishTha virachitam daaridrya dahana shivastotram
|| sampoorNam ||
 

Related Stotras

Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

  • For corrections to any stotras, Plz use the contact us form below or Click here and post the necessary corrections.