sri haridas sUktam bhujanga prayata aSHTakam in english

download1

sadaa gOpikaamaNDalE raajamaanam
lasannRtyabandhaadileelaanidaanam I
gaiaddarpakandarpashObhaa(a)bhidhaanam
bhajE nandasoonum sadaanandaroopam II 1
vrajastreejanaanandasandOhasaktam
sudhaavarSHivamsheeninaadaanuraktam I
tribhangaakRtisveekRtasveeyabhaktam
bhajE nandasoonum sadaanandaroopam II 2
spuradraasaleelaavilaasaatiramyam
parityaktagEhaadidaasaikagamyam I
vimaanasthitaashESHadEvaadinamyam
bhajE nandasoonum sadaanandaroopam II 3
svaleelaarasaanandadugdhOdamagnam
priyasvaamineebaahukaNTHaikalagnam I
rasaatmaikaroopaavabOdham tribhangam
bhajE nandasoonum sadaanandaroopam II 4
rasaamOdasampaadakam mandahaasam
kRtaabheeranaareevihaaraikaraasam I
prakaasheekRtasveeyanaanaavilaasam
bhajE nandasoonum sadaanandaroopam II 5
jitaanangasarvaangashObhaabhiraamam
kSHapaapooritasvaamineevRndakaamam I
nijaadheenataavartiraamaativaamam
bhajE nandasoonum sadaanandaroopam II 6
svasangeekRtaanantagOpaalabaalam
vRtasveeyagOpeemanOvRttipaalam I
kRtaanandachauryaadileelaarasaalam
bhajE nandasoonum sadaanandaroopam II 7
dhRtaadreeshagOvardhanaadhaarahastam
paritraatagOgOpagOpeesamastam I
suraadheeshasarvaadidEvaprashastam
bhajE nandasoonum sadaanandaroopam II 8
iti shree haridaasOktam bhujangaprayaataaSHTakam
sampoorNam

Spread the love
Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.