vishnu smaranam in English

dhyeyaH sadA savitRumanDalamadhyavartI !
nArAyaNaHa sarasijAsana sanniviShTHu !!
keyUravAn makarakunDalavAn kirITI !
hArI hIraNmayavapuHa dhRutaShanKachakraH !!

SAntAkAraM BujagaShayanaM padmanABaM surEShaM !
viShvAdharaM gaganasadRuShaM mEGavarNaM ShuBAngaM !!
lakShmIkAntaM kamalanayanaM yOgihRuddyAnagamyaM !
vandE viShNuM BavaBayaharaM sarRvalOkaikanAthaM !!

Spread the love

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.