shiva dhyana slokas in english

ShivadhyAna

dhyAyEnnityaM mahESaM rajatagiriniBaM,chAruchandrAvataMsaM
ratnAkalpOjjvalAngaM paraShumRugavarA BItihastaM prasannam,
padmAsInaM samantAt stutamamaragaNai vraiGrakRuttiM vasAnaM,
viShvAdyaM viShvaMvandyaM niKilaBaya haraM panchavaktraM trinEtraM

Spread the love

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.