Shiva Suktam Devotional Song Lyrics

Shiva Sooktam Lyrics Shancha me mayashcha me priyam cha menukaamashcha me Kaamashcha me saumanasashcha me bhadram cha me shreyashcha me Yasyashcha me yashashcha me bhagashcha me dravinam cha me Yantaa cha me dhartaa cha me kshemashcha me dhritishcha me Vishvam cha me mahashcha me samvichcha me Gyaatram cha me suushcha…

Continue reading

Shiva Bilvashtakam Devotional Song in English

Shiva Bilvasthakam Lyrics Tridalam trigunakaram trinetram cha triyayudham Trijanmapapasamharam ekabilvam shivarpanam .. 1 Trishakhaih bilvapatraishcha hyachchidraih komalaih shubhaih . Tavavapujam karishhyami ekabilvam shivarpanam .. 2 Koti kanya maha danam tila parvata kotayah Kanchanam sheela danena ekabilvam shivarpanam ..3 Kashikshetranivasam cha kalabhairavadarshanam Prayagamadhavam druishtva ekabilvam shivarpanamh .. 4 Induvare vratam sthitwa…

Continue reading

Shiva Sahasranama Devotional Song Lyrics in English

Shiva Sahasranamam Lyrics Sarvaatmaa sarvavikhyaatah sarvah sarvakaro bhavah Jatii charmii shikhandii cha sarvaangah sarvabhaavanah 2 Harishcha harinaakshashcha sarvabhuutaharah prabhuh Pravrittishcha nivrittishcha niyatah shaashvato dhruvah 3 Shmashaanachaarii bhagavaanh khacharo gocharoardanah Abhivaadyo mahaakarmaa tapasvii bhuuta bhaavanah 4 Unmattaveshhaprachchhannah sarvalokaprajaapatih Mahaaruupo mahaakaayo vrishharuupo mahaayashaah 5 Mahaaaatmaa sarvabhuutashcha viruupo vaamano manuh Lokapaaloantarhitaatmaa prasaado hayagardabhih…

Continue reading

Shiva Panchakshari Shadakshara Stotram Lyrics, Shiva Panchakshara Stotram Lyrics

Shiva Panchakshara Stotram Lyrics Nagendra haraya Trilochanaya, Basmanga ragaya maheswaraya, Nithyaya shudhaya digambaraya, Tasmai ‘Na’karaya namashivaya. Mandakini salila chandana charchithaya, Nandeeswara pramadha nadha maheswaraya, Mandra pushpa bahu pushpa supoojithaya, Tasmai ‘Ma’karaya namashivaya. Shivaaya gowri vadanara vinda, Sooryaya daksha dwara naasakaya, Sri neela kantaya vrisha dwajaya, Tasmai ‘Si’karaya namashivaya. Vasishta kumbhodhbhava gowthamadhi.…

Continue reading

Shiva Ashtottara Satha Nama Stotram Lyrics

Shiva Ashtottara Sata Nama Stotram Lyrics śivo maheśvaraśśambhuḥ pinākī śaśiśekharaḥ vāmadevo virūpākṣaḥ kapardī nīlalohitaḥ || 1 || śaṅkaraśśūlapāṇiśca khaṭvāṅgī viṣṇuvallabhaḥ śipiviṣṭombikānāthaḥ śrīkaṇṭho bhaktavatsalaḥ || 2 || bhavaśśarvastrilokeśaḥ śitikaṇṭhaḥ śivapriyaḥ ugraḥ kapālī kāmārī andhakāsurasūdanaḥ || 3 || gaṅgādharo lalāṭākṣaḥ kālakālaḥ kṛpānidhiḥ bhīmaḥ paraśuhastaśca mṛgapāṇirjaṭādharaḥ || 4 || kailāsavāsī kavacī kaṭhorastripurāntakaḥ vṛṣāṅko vṛṣabhārūho…

Continue reading

Shiva Aparadha Kshma Stotram Devotional Song Lyrics

Shiva Aparadha Kshma Stotra Lyrics Aadau karmaprasangaatkalayati kalushham maatrikukshau sthitam maam Vinmuutraamedhyamadhye kathayati nitaraam jaatharo jaatavedaah Yadyadvai tatra duhkham vyathayati nitaraam shakyate kena vaktum Kshantavyo meaparaadhah shiva shiva shiva bho shrii mahaadeva shambho 1 Baalye duhkhaatireko malalulitavapuh stanyapaane pipaasaa No shaktashchendriyebhyo bhavagunajanitaah jantavo maam tudanti Naanaarogaadiduhkhaadrudanaparavashah shankaram na smaraami Kshantavyo…

Continue reading

Shiva Tandava Stotram Lyrics English, Shiv Tandav Stotram Lyrics

Shiva Tandava Stotram Lyrics jaṭāṭavīgalajjalapravāhapāvitasthale galevalambya lambitāṃ bhujaṅgatuṅgamālikām | amaamaamaamanninādavaamarvayaṃ cakāra caṇatāṇavaṃ tanotu naḥ śivaḥ śivam || 1 || jaṭākaṭāhasambhramabhramannilimpanirjharī- -vilolavīcivallarīvirājamānamūrdhani | dhagaddhagaddhagajjvalallalāṭapaṭṭapāvake kiśoracandraśekhare ratiḥ pratikṣaṇaṃ mama || 2 || dharādharendranandinīvilāsabandhubandhura sphuraddigantasantatipramodamānamānase | kṛpākaṭākṣadhoraṇīniruddhadurdharāpadi kvaciddigambare mano vinodametu vastuni || 3 || jaṭābhujaṅgapiṅgaḷasphuratphaṇāmaṇiprabhā kadambakuṅkumadravapraliptadigvadhūmukhe | madāndhasindhurasphurattvaguttarīyamedure mano vinodamadbhutaṃ bibhartu bhūtabhartari ||…

Continue reading

Dwadasa Jyotirlinga Stotram Devotional Song Lyrics English

Dwadasa Jyotirlinga Stotram Lyics Sourashtra Dese Visadhethi Ramye,  Jyothirmayam Chandra Kalavathamsam,  Bhakthi Pradhanaya Krupavatheernam,  Tham Soma Nadham Saranam Prapadhye 1  Sri Shaila Sange Vibhudathi Sange,  Thulathi Thune Api Mudha Vasantham,  Thamarjunam Mallika Poorvamekam,  Namami Samsara Samudhra Sethum 2  Avanthikayam Vihithavatharam,  Mukthi Pradhanaya Cha Sajjananam,  Akalamruthyo Parirakshanatham, Vande Maha Kala Maha…

Continue reading

Sacred Chants of Lord Shiva Devotional Song Lyrics

The Sacred Chants of Lord Shiva Lyrics saurashtre somanatham cha shrishaile mallikArjunam | ujjayinyam mahakalamo~OMkAramamaleshwaram || paralyam vaidyanatham cha dakinyam bhimashankaram | setubandhe tu rameshaM nageshaM darukavane || varanasyAM tu vishvesham tryambakam gautamitate | himalaye tu kedaram ghushmesham cha shivalaye || etani jyotirlingani sayaM prataH pathennarah | saptajanmakritaM papaM smaranena…

Continue reading