Panchamukha Anjaneya Stotram, Panchamukha Hanuman Stotram

Panchamukha Anjaneya Stotra Lyrics Om Namo Hanumathe Ruthraavatharaya Panchavathanaaya Poorva Mukey Mahaa Ruthraaya Sagala Shathru Samhaaranaaya  Sri Rama Dhoothaaya Swaahaa Om Namo Hanumathe Ruthraavatharaya Panchavathanaaya Dhakshina Mukey Karaala Vadhanaaya Narasimhaaya Sagala Boothapretha Nithanaaya  Sri Rama Dhoothaaya Swaahaa Om Namo Hanumathe Ruthraavatharaya Panchavathanaaya Basma Mukey Garudaaya Sarva Vigna Nivaaranaaya Sri Rama…

Continue reading

Shree Maruti Stotra Devotional Song Lyrics

Sri Maruti Stotra Lyrics Bhimroopi maharudra, Vajrahanuman maruti | Vanari anjanisoota, ramdoota prabhanjana || 1 || Mahabali pranadata, sakala uthavi bale | Saukhakari dukhahari, dhoort vaishnav gayka || 2 || Dinanatha hareeroopa, sundara jagadantara | Patal devatahanta, bhavyasindurlepana || 3 || Lokanatha Jagannatha, prananatha puratana | Punyavanta punyashila, pavna paritoshka ||…

Continue reading

Sri Suktam Devotional Song Lyrics in English

Sri Sooktam Lyrics Hiraņya varnám hariņīm suvarna-rajata-srajám Chandrám hiranmayīm lakshmīm jatavedo ma avaha|(1) Tám ma ávaha játavedo lakśhmīm anapa gáminīm Yasyám hiraņyam vindeyam gám aśvam puruśhán aham|| (2) Aśhwa-pūrvám ratha-madhyám hasti náda prabódhiním Śhriyam devím upahvaye śhrír ma devír jushatám| (3) Kám sósmitám hiranya prákárám árdrám jvalantím triptám tarpayantím Padme…

Continue reading

Dakshinamurthy Stotram Devotional Song Lyrics English

Dakshinamurty Stotram Lyrics Vandana Verses Maunavyakhyaprakatitaparabrahmatattvam yuvanam Varshishtante vasadrishiganairavritam brahmanishthaih | Acharyendram karakalitachinmudramanandarupam Svatmaramam muditavadanam daxinamurtimide || Vatavitapisamipe bhumibhage nishannam Sakalamunijananam gyanadataramarat | Tribhuvanagurumisham daxinamurtidevam Jananamaranaduhkhachchhedadaxam namami || Chitram vatatarormule vriddah shishya gururyuva | Gurostu maunam vyakhyanam shishyastu chhinnasamshayah || Nidhaye sarvavidyanam bhishaje bhavaroginam | Gurave sarvalokanam daxinamurtaye namah ||…

Continue reading

Maha Mrityunjaya Mantra Devotional Song Lyrics in English

Maha Mrutyunjaya Stotram Atha nyasam Om Sri Ganesaya Nama. Om asya Sri Maha mrutyunjaya stotra mantrasya , Sri Markandeya rishi, Anushtup chanda, Sri Mrutyunjayo devatha, Gowri shakthi, , samastha mrutyu santhyartham , sakala aiswarya prapthyartham , jape viniyoga � Atha dhyanam Chandrarkagni vilochanam, smitha mukam, Padmadwayantha sthitham, Mudra pasa mrugakshasuthra…

Continue reading