Shiva Mahima Stotram Lyrics with Meaning

Shiva Mahima Stotram Lyrics with Meaning Text 1 mahimnah param te parama vidusho yadyasadrishi stutir brahma dina mapitadava sannastvayi girah, atha vacyah sarvah svamati parina mavadhi grinan mamapyeshah stotre hara nirapavadah parikarah Sri Pushpadanta said: If it is unseemly to praise You when ignorant of the extent of’ Your greatness,…

Continue reading

Shri Maha Ganapathim Bhajeham Lyrics

Shri Maha Ganapathim Bhajeham Lyrics Pallavi Shri Mahaganapatim Bhajeham Shivatmajam Sanmukhagrajam Anu Pallavi Shrta Ganasevitam Vighna Nashakam Shigra Vara Prasada Dayakam (Madhyamakalam) Sadayam Kapila Muni Varadayakam Guru Seva Shaktam Herambam Charanam 1 Jnana Mudralankrtam Muladhara Nivasinam Charanam 2 Gajaranya Vasinam Jyotirmayam Upanisad Saram Panca Bhutatmakam Sindhura Priyam Pancamatanga Mukham Charanam…

Continue reading

Shivashtakam Devotional Song Lyrics in English

Shivastakam Lyrics Prabhum prananatham vibhum vishvanatham jagannathanatham sadanandabhajamh Bhavadbhavyabhuteshvaram bhutanatham shivamshankaram shambhumishanamide 1 Gale rundamalam tanau sarpajalam mahakalakalam ganeshadhipalamh Jatajutabhangottarangairvishalam shivam shankaram shambhumishanamide 2 Mudamakaram mandanam mandayantam mahamandala bhasmabhushhadharamtam Anadihyaparam mahamohaharam shivam shankaram shambhumishanamide 3 Vatadho nivasam mahattattahasam mahapapanasham sadasuprakashamh Girishamganesham sureshammahesham shivamshankaram shambhumishanamide 4 Girindratmajasangrahitardhadeham girau sansthitam sarvada sannageham…

Continue reading

Ganapati Ki Seva Lyrics Hindi

Ganapati Ki Seva Lyrics Ganapati Ki Seva Mangala Meva Seva Se Saba Vighna Tare Tina Loka Ke Sakala Devata Dvara Khare Nita Araja Kare Ganpati Ki Seva … Riddhi Siddhi Dakshina Vama Viraje Aur Ananda Se Chavara Dhale Dhupa Dipa Aur Liye Aarti Bhakta Khare Jaykara Kare Ganapati Ki Seva…

Continue reading

ಶ್ರೀಗಣೇಶಕವಚಂ

ಗೌರ್ಯುವಾಚ\ ಏಷೋ/ತಿಚಪಲೋ ದೈತ್ಯಾನ್ ಬಾಲ್ಯೆ ಪಿ ರಾಶಯತ್ಯ ಹೋ ಅಗ್ರೇ ಕಿಂ ಕರ್ಮ ಕರ್ತೇತಿ ನ ಜಾನೇ ಮುನಿಸತ್ತಮ ದೈತ್ಯಾ ನಾನಾವಿಧಾ ದುಷ್ಟಾಃ ಸಾಧುದೇವದ್ರುಹಃ ಖಲಾಃ ಅತೋಸ್ಯ ಕಂಠೇ ಕಿಂಚಿತ್ ತ್ವಂ ರಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಬದ್ದುಮರ್ಹಸಿ \ಮುನಿರುವಾಚ\ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸಿಂಹಗತಂ ವಿನಾಯಕಮಮುಂದಿಗ್ಬಾಹುಮಾದ್ಯೇಯುಗೇ ತ್ರೇತಾಯಾಂ ತು ಮಯೂರವಾಹನಮಮುಂ ಷಡ್ ಬಾಹುಕಂ ಸಿದ್ದಿದಂ ದ್ವಾಪಾರೇತು ಗಜಾನನಂ ಯುಗಭುಜಂ ರಕ್ತಾಂಗರಾಗಂವಿಭುಂ ತುರ್ಯೇತು ದ್ವಿಭುಜಂ ಸಿತಾಂಗರುಚಿರಂ ಸರ್ವಾರ್ಥದಂ ಸರ್ವದಾ ವಿನಾಯಕ ಃ ಶಿಖಾಂ ಪಾತು ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪರಾತ್ಪರಃ…

Continue reading

SivaShaDakShara stOtraM

OMkAraM biMdusaMyuktaM nityaM dhyAyaMti yOginaH kAmadaM mOkShadaM caiva OM kArAya namO namaH namaMti RuShayO dEvA namaMtyapsarasAM gaNAH narA namaMti dEvESaM na kArAya namO namaH mahAdEvaM mahAtmAnaM mahAdhyanaM parAyaNam mahApApaharaM dEvaM ma kArAya namO namaH SivaM SAMtaM jagannAthaM lOkAnugrahakArakam SivamEkapadaM nityaM Si kArAya namO namaH vAhanaM vRuShaBO yasya vAsukiH kaMThaBUShaNam vAmE…

Continue reading

Shree Ram Stuti Devotional Song Lyrics

Shree Ram Stuti Shreeramchandra kripalu bhaju man haran bhavbhaya darunum | Navakanja-lochan kanj-mukha kar-kanj, pada kanjarunam || 1 Kandarp aganit amit chhabi, navnil nirad sundarum | Pat peet manahu tarit ruchi suchi naumi janak sutavaram || 2 Bhaju dinbandhu dinesh danav-daitya-vansh nikandanum | Raghunand anandkand kaushalchand dasharath-nandnum || 3 Seer…

Continue reading

Shiva Gayatri Mantra Lyrics, Pratha Smarana Shiva Stotram

Shri Shiva Gayatri & Prataha Smaran Stotram Praatah Smaraami Bhava-Bhiiti-Haram Sure[a-Ii]sham Ganggaa-Dharam Vrssabha-Vaahanam-Ambike[a-Ii]sham | Khattvaangga-Shuula-Varada-Abhaya-Hastam-Iisham Samsaara-Roga-Haram-Aussadham-Advitiiyam ||1||   Meaning: In the Early Morning, I Remember Sri Shiva, Who Destroys the Fear of Worldly Existence and Who is the Lord of theDevas,   Who Holds River Ganga on His Head, Who has a Bull as His Vehicle and Who is the Lord of Devi Ambika,  Who has a Club and Trident in His two Hands, And…

Continue reading

Shri Mahalakshmi Ashtakam Lyrics

Shri Mahalakshmi Ashtakam Lyrics Namstestu mahamaye shripithe surapujite Sankhachakra gada haste mahalakshmi namostu te ..1 Namaste garudarudhe dolasura bhayankari Sarva papahare devi mahalakshmi namostu te ..2 Sarvajne sarvavarade sarvadushtabhayankari Sarvadukha hare devi mahalakshmi namostu te ..3 Sidhi budhi prade devi bhukti mukti pradayini Mantramurte sada devi mahalakshmi namostu te ..4…

Continue reading

Shri Ganesh Chalisa Lyrics in Hindi

Shri Ganesh Chalisa Lyrics Jai Ganapati Sadguna Sadan, Kavivar Badan Kripaal, Vighna Haran Mangal Karan, Jai Jai Girijaalaal Jai Jai Jai Ganapati Ganaraaju, Mangal Bharana Karana Shubha Kaajuu, Jai Gajbadan Sadan Sukhdaata, Vishva Vinaayaka Buddhi Vidhaataa VakraTunda Shuchi Shunda Suhaavana, Tilaka Tripunda bhaal Man Bhaavan, Raajata Mani Muktana ura maala, Swarna Mukuta…

Continue reading

Shiv Raksha Stotra Devotional Song Lyrics

Shiva Raksha Stotram Lyrics Asya sri shiva raksha stotra mantrasya yagna valkya rishihi shri sadashivo devatha anushtup chandaha shree sada shiva preethyartham shiva raksha stotra jape viniyogaha Charitham deva devasya, maha devasya paavanam, aparam paramodhaaram, chathur vargasya saadhanam  !!Om raksha raksha sada shiva!! Gowri vinayakopetham, pancha vakthram trinethrakam, shivam dyathwa…

Continue reading