sri lakshmi varaha stuti in english with meanings

Prayer to Sri Lakshmi Varaha for attaining deliverence from Cycle of Rebirth anantaduhkhOpahitaani nityam vichitya samsaara gataagataani I kRtam viSHaadEna ramaavaraaha santraayatE nah satatam dayaadraha II O! Lakshmi Varaha! O, … Continue reading

mrityunjaya stotram in english with meanings

Prayer to Lord Shiva for Longer life hastaabhyaam kalashadvaya amRta-rasairaaplaavayantam,shirO dvaabhyaam tau dadhatam mRgaakSHavalayE dvaabhyaam vahantam param I ankanyastakaradvayaamRtadharam kailaasakaantam shivam svachCHaambhOjagatam navEndumukuTam dEvam trinEtram bhajE II I meditate upon … Continue reading

Sri Kailasanathar Prarthana in english meanings

Prayer to Lord Shiva for holistic protection kailaasashailavinivaasa vRSHaakapE hE mRtyuNjaya trinayana trijagannivaasa I naaraayaNapriyaha madaapaha shaktinaatha samsaaraduhkhagahanaajjagadeesha rakSHa II O Lord of Kailasha! Who rides on a bull, who … Continue reading

Sri ardhanarishwara stotram IN ENGLISH WITH MEANINGS

Prayer to Lord Shiva and Goddess Parvati for achieving harmony between married couple ambhOdharashyaamalakuntalaayai taTitprabhaataamrajaTaadharaaya I nireeshvaraayai nikhilEshvaraaya namash shivaayai cha namashshivaaya II Salutations to Shiva whose locks are dark … Continue reading

Sri Swayamvara Parvati Stuti IN ENGLISH WITH MEANINGS

For speedy fulfillment of Marital ambitions baalaarkaayutasuprabhaam karatalE rOlamba maalaakulaam maalaam sandadhateem manOharatanum mandasmitOdyanmukheem I mandam mandamupEyuSHeem varayitum shambhum jaganmOhineem vandE dEvamuneendra vanditapada amiSHtaarthadaam paarvateem II I bow to Parvati … Continue reading

shree baalaa bhujanga stOtram in english

shreeneelalOhita uvaacha- jagadyOniroopaam suvEsheem cha raktaam gu Naateetasa njnyaam mahaaguhyaguhyaa m I mahaasarpabhooSHaambhavEshaadipoojyaam mahaatyugrabaalaam bhajE(a)ham hi nityaamll 1 mahaasvarNavarNaamshivapRSHTHasamsthaam mahaamuNDamaalaam galE shObhamaanaaml mahaacharmavastraam mahaashankhahastaam mahaatyugrabaalaam bhajE{a)ham hi nityaamll 2 sadaa … Continue reading

viTTHalEshvara praNeetam bhujanga prayaataa SHTakam in english

sudhaadhaamanaijaadharaadhaaravENum karaagrairudagrairativyagrasheelaihi I sadaa poorayamshchaarayangOvaroothaanpuraha praaduraastaam mamaabheeraveeraha II 1 yashOdaayashOdaanadakSHaambujaakSHa prateepapramaadaprahaaNapraveeNa I nijaapaangasangOdbhavaananga gOpaanganaa paanganRtyaangaNeebhootadEha II 2 | sadaaraadhikaaraadhikaasaadhakaartha prataapaprasaada prabhO kRSHNadEva I anangeekRtaanangasEvyantaranga praviSHTaprataapaaghahRnmE praseeda II 3 ramaakaanta shaanta … Continue reading