sri lakshmi varaha stuti in english with meanings

sri  lakshmi varaha stuti in english with meanings

Prayer to Sri Lakshmi Varaha for attaining deliverence from Cycle of Rebirth anantaduhkhOpahitaani nityam vichitya samsaara gataagataani I kRtam viSHaadEna ramaavaraaha santraayatE nah satatam dayaadraha II O! Lakshmi Varaha! O, … Continue reading

mrityunjaya stotram in english with meanings

mrityunjaya stotram  in english with meanings

Prayer to Lord Shiva for Longer life hastaabhyaam kalashadvaya amRta-rasairaaplaavayantam,shirO dvaabhyaam tau dadhatam mRgaakSHavalayE dvaabhyaam vahantam param I ankanyastakaradvayaamRtadharam kailaasakaantam shivam svachCHaambhOjagatam navEndumukuTam dEvam trinEtram bhajE II I meditate upon … Continue reading

Sri Kailasanathar Prarthana in english meanings

Sri Kailasanathar Prarthana in english meanings

Prayer to Lord Shiva for holistic protection kailaasashailavinivaasa vRSHaakapE hE mRtyuNjaya trinayana trijagannivaasa I naaraayaNapriyaha madaapaha shaktinaatha samsaaraduhkhagahanaajjagadeesha rakSHa II O Lord of Kailasha! Who rides on a bull, who … Continue reading

Sri ardhanarishwara stotram IN ENGLISH WITH MEANINGS

Sri ardhanarishwara stotram  IN ENGLISH WITH MEANINGS

Prayer to Lord Shiva and Goddess Parvati for achieving harmony between married couple ambhOdharashyaamalakuntalaayai taTitprabhaataamrajaTaadharaaya I nireeshvaraayai nikhilEshvaraaya namash shivaayai cha namashshivaaya II Salutations to Shiva whose locks are dark … Continue reading

Sri Swayamvara Parvati Stuti IN ENGLISH WITH MEANINGS

Sri Swayamvara Parvati Stuti  IN ENGLISH WITH MEANINGS

For speedy fulfillment of Marital ambitions baalaarkaayutasuprabhaam karatalE rOlamba maalaakulaam maalaam sandadhateem manOharatanum mandasmitOdyanmukheem I mandam mandamupEyuSHeem varayitum shambhum jaganmOhineem vandE dEvamuneendra vanditapada amiSHtaarthadaam paarvateem II I bow to Parvati … Continue reading

shree baalaa bhujanga stOtram in english

shreeneelalOhita uvaacha- jagadyOniroopaam suvEsheem cha raktaam gu Naateetasa njnyaam mahaaguhyaguhyaa m I mahaasarpabhooSHaambhavEshaadipoojyaam mahaatyugrabaalaam bhajE(a)ham hi nityaamll 1 mahaasvarNavarNaamshivapRSHTHasamsthaam mahaamuNDamaalaam galE shObhamaanaaml mahaacharmavastraam mahaashankhahastaam mahaatyugrabaalaam bhajE{a)ham hi nityaamll 2 sadaa … Continue reading

viTTHalEshvara praNeetam bhujanga prayaataa SHTakam in english

sudhaadhaamanaijaadharaadhaaravENum karaagrairudagrairativyagrasheelaihi I sadaa poorayamshchaarayangOvaroothaanpuraha praaduraastaam mamaabheeraveeraha II 1 yashOdaayashOdaanadakSHaambujaakSHa prateepapramaadaprahaaNapraveeNa I nijaapaangasangOdbhavaananga gOpaanganaa paanganRtyaangaNeebhootadEha II 2 | sadaaraadhikaaraadhikaasaadhakaartha prataapaprasaada prabhO kRSHNadEva I anangeekRtaanangasEvyantaranga praviSHTaprataapaaghahRnmE praseeda II 3 ramaakaanta shaanta … Continue reading