mrityunjaya stotram in english with meanings

Prayer to Lord Shiva for Longer life hastaabhyaam kalashadvaya amRta-rasairaaplaavayantam,shirO dvaabhyaam tau dadhatam mRgaakSHavalayE dvaabhyaam vahantam param I ankanyastakaradvayaamRtadharam kailaasakaantam shivam svachCHaambhOjagatam navEndumukuTam dEvam trinEtram bhajE II I meditate upon the three-eyed Lord who drenches himself with the nectar with two hands, with two other holding a deer and rosarybead…

Continue reading

Sri Swayamvara Parvati Stuti IN ENGLISH WITH MEANINGS

For speedy fulfillment of Marital ambitions baalaarkaayutasuprabhaam karatalE rOlamba maalaakulaam maalaam sandadhateem manOharatanum mandasmitOdyanmukheem I mandam mandamupEyuSHeem varayitum shambhum jaganmOhineem vandE dEvamuneendra vanditapada amiSHtaarthadaam paarvateem II I bow to Parvati who provides with all that is wished for, whose feet are worshipped by the celestials and sages, who is of…

Continue reading

Sri shiva stotram IN ENGLISH WITH MEANINGS

Prayer to Lord Shiva for attainment of Supreme knowledge namah shivaabhyaam nava yauvanaabhyaam parasparaashliSHTa vapurdharaabhyaam I nagEndrakanyaa vRSHakEtanaabhyaam namO namah shankarapaarvateebhyaam II I bow down to the youthful Shiva and his consort, the duo bearing a mutually unified body (in the form of Ardhanareeshwara) as the daughter of the Lord…

Continue reading

shree baalaa bhujanga stOtram in english

shreeneelalOhita uvaacha- jagadyOniroopaam suvEsheem cha raktaam gu Naateetasa njnyaam mahaaguhyaguhyaa m I mahaasarpabhooSHaambhavEshaadipoojyaam mahaatyugrabaalaam bhajE(a)ham hi nityaamll 1 mahaasvarNavarNaamshivapRSHTHasamsthaam mahaamuNDamaalaam galE shObhamaanaaml mahaacharmavastraam mahaashankhahastaam mahaatyugrabaalaam bhajE{a)ham hi nityaamll 2 sadaa suprasannaam bhRtaasookSBmasookSHmaam varaabheetihastaamdhRtaavaakSHapustaaml mahaakinnarEsheem bhagaakaaravidyaam Ineem teekineenaam ravaam kinkiNeenaam hahaahaa hahaahaa mahaalaapashabdaaml athaithai tathaithai mahaanRtyanRtyaam mahaatyugrabaalaam bhajE(a)ham hi nityaamll 4…

Continue reading

viTTHalEshvara praNeetam bhujanga prayaataa SHTakam in english

sudhaadhaamanaijaadharaadhaaravENum karaagrairudagrairativyagrasheelaihi I sadaa poorayamshchaarayangOvaroothaanpuraha praaduraastaam mamaabheeraveeraha II 1 yashOdaayashOdaanadakSHaambujaakSHa prateepapramaadaprahaaNapraveeNa I nijaapaangasangOdbhavaananga gOpaanganaa paanganRtyaangaNeebhootadEha II 2 | sadaaraadhikaaraadhikaasaadhakaartha prataapaprasaada prabhO kRSHNadEva I anangeekRtaanangasEvyantaranga praviSHTaprataapaaghahRnmE praseeda II 3 ramaakaanta shaanta prateepaanta mE{a)ntaha sthireebhootapaadaambujastvam bhavaashu I sadaa kRSHNa kRSHNEti naama tvadeeyam vibhOgRhNatO HE yashOdaakishOra II 4 spuradgaangabhoomiSHTHamanchOpaviSHTO chCHalachCHatrupakSHE bhayam chaanineeSHO I…

Continue reading