Ganapati mangala stotram lyrics in kannada

ಗಜಾನನಾಯ ಗಾಂಗೇಯ ಸಹಜಾಯ ಸದಾತ್ಮನೇ ಗೌರಿಪ್ರಿಯ ತನೂಜಾಯ ಗಣೇಶಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಲಮ್ ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತಾಯ ನತವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಿನೇ ನಂದ್ಯಾದಿ ಗಣನಾಥಾಯ ನಾಯಕಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಲಮ್ ಇಭವಕ್ತ್ರಾಯ ಚಂದ್ರಾದಿ ವಂದಿತಾಯ ಚಿದಾತ್ಮನೇ ಈಶಾನ ಪ್ರೇಮಪಾತ್ರಾಯ ಜೈಷ್ಪದಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಲಮ್ ಸುಮುಖಾಯ ಸುಶುಂಡಾಗ್ರೋಕ್ಪಿಪ್ರಾಮೃತ ಘಟಾಯಚ ಸುರವೃಂದ ನಿಷೇವ್ಯಾಯ ಸುಖದಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಲಮ್ ಚತುರ್ಭುಜಾಯ ಚಂದ್ರಾರ್ಧವಿಲಸನ್ ಮಸ್ತಕಾಯ ಚ ಚರಣಾವನತಾನಂತ-ತಾರಣಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಲಮ್ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ವಟವೇವಂದ್ಯಾಯ ವರದಾಯ ಚ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸುತಾಯಾಸ್ತು ವಿಘ್ನನಾಶಾಯ ಮಂಗಲಮ್ ಪ್ರಮೋದಾ ಮೋದರೂಪಾಯ ಸಿದ್ದಿ ವಿಜ್ಞಾನ ರೂಪಿಣೀ ಪ್ರಹೃಷ್ಟ…

Continue reading

vishnu smaranam in English

dhyeyaH sadA savitRumanDalamadhyavartI ! nArAyaNaHa sarasijAsana sanniviShTHu !! keyUravAn makarakunDalavAn kirITI ! hArI hIraNmayavapuHa dhRutaShanKachakraH !! SAntAkAraM BujagaShayanaM padmanABaM surEShaM ! viShvAdharaM gaganasadRuShaM mEGavarNaM ShuBAngaM !! lakShmIkAntaM kamalanayanaM yOgihRuddyAnagamyaM ! vandE viShNuM BavaBayaharaM sarRvalOkaikanAthaM !!

Continue reading

sri krishna stotram lyrics in kannada

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಸುದೇವಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರ ಮರ್ದನಂ ! ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಮ್ !! ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ದೇವಕೀ ನಂದನಾಯ ಚ ! ನಂದಗೋಪಕುಮಾರಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ !!

Continue reading

vishnu smaranam in Kannada

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮರಣೆ ಧ್ಯೇಯಃ ಸದಾ ಸವಿತೃಮಂಡಲಮಧ್ಯವರ್ತೀ ! ನಾರಾಯಣಃ ಸರಸಿಜಾಸನ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟಃ !! ಕೇಯೂರವಾನ್ ಮಕರಕುಂಡಲವಾನ್ ಕಿರೀಟೀ ! ಹಾರೀ ಹೀರಣ್ಮಯವಪುಃ ಧೃತಶಂಖಚಕ್ರಃ !! ಶಾಂತಾಕಾರಂ ಭುಜಗಶಯನಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಸುರೆಶಂ ! ವಿಶ್ವಾಧರಂ ಗಗನಸದೃಶಂ ಮೆಘವರ್ಣಂ ಶುಭಾಂಗಂ !! ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಂ ಕಮಲನಯನಂ ಯೊಗಿಹೃದ್ದ್ಯಾನಗಮ್ಯಂ ! ವಂದೆ ವಿಷ್ಣುಂ ಭವಭಯಹರಂ ಸವಲೊಕೈಕನಾಥಂ !!

Continue reading