indrakshi stotram lyrics in english

indraksheem  dwibhujadeveem vande  vasjradwayanwitam  ! vamahaste  vajradharam  dakshinena  varapradam  !! indraksheem yuvateem deveem nanalankarabhoositam  ! prasannavadanambhojamapsarogana sevitam !!

मृत्युंजय स्लोक – Maha mrityunjaya mantra shloka in hindi

मृत्युंजयाय रुद्राय ! नीलकंठाय शंभवे ! अमृतेशाय शर्वाय ! महदेवाय ते नमः !

Om namah shivaya stotram in English

namaH ShivAya stOtra namaH SivAya SAntAya harAya paramAtmanE ! praNataHaklEShanAShAya yOginAM patayE namaH !!

shiva dhyana slokas in english

ShivadhyAna dhyAyEnnityaM mahESaM rajatagiriniBaM,chAruchandrAvataMsaM ratnAkalpOjjvalAngaM paraShumRugavarA BItihastaM prasannam, padmAsInaM samantAt stutamamaragaNai vraiGrakRuttiM vasAnaM, viShvAdyaM viShvaMvandyaM niKilaBaya haraM panchavaktraM trinEtraM

aditya stotram lyrics in english

asya sri adityastotramahamantrasya agastyaha risihi anustup chandaha bhagavan aditya suryanarayano devata ! sum bijam yam saktihi. mama adityaprasadasiddhyartham jape viniyogaha ! adityaya angustabhyam namaha ! arkaya tarjanibhyam namaha ! divakaraya … Continue reading

Maha mrityunjaya mantra sloka in hindi

त्र्यंबकं यजामहॆ! सुगंधिं पुष्टिवर्धनं!! उर्वारुकमिव बंधर्ना ! मृत्यॊर्मक्षीय मामृतात् !!

om namah shivaya stotram in hindi

नमः शिवाय स्तोत्र नमः शिवाय शांताय हराय परमात्मने ! प्रणतःक्लेशनाशाय योगिनां पतये नमः !!

ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ಲೋಕ – Mrityunjaya slokam in Kannada

ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ರುದ್ರಾಯ ! ನೀಲಕಂಠಾಯ ಶಂಭವೇ ! ಅಮೃತೇಶಾಯ ಶರ್ವಾಯ ! ಮಹದೇವಾಯ ತೇ ನಮಃ ! – ಹೇ ಸಾವನ್ನು ಗೆದ್ದವನೇ, ದುದ್ರದೇವನೇ, ಕೊರಳಲ್ಲಿ ವಿಷ ಧರಿಸಿದವನೇ, ದೇವದೇವನೇ, ಮಹಾದೇವನೇ ನಿನಗೆ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.