Mangala aShTottara shatanamavali

maNgala biija mantra

AUM kraa.N kriiM krauM saH bhaumaaya namaH ..

AUM mahiisutaaya namaH ..

AUM mahaabhaagaaya namaH ..

AUM maN^galaaya namaH ..

AUM maN^galapradaaya namaH ..

AUM mahaaviiraaya namaH ..

AUM mahaashuuraaya namaH ..

AUM mahaabalaparaakramaaya namaH ..

AUM mahaaraudraaya namaH ..

AUM mahaabhadraaya namaH ..

AUM maananiiyaaya namaH ..

AUM dayaakaraaya namaH ..

AUM maanadaaya namaH ..

AUM aparvaNaaya namaH ..

AUM kruuraaya namaH ..

AUM taapatrayavivarjitaaya namaH ..

AUM supratiipaaya namaH ..

AUM sutaamraakShaaya namaH ..

AUM subrahmaNyaaya namaH ..

AUM sukhapradaaya namaH ..

AUM vakrastambhaadigamanaaya namaH ..

AUM vareNyaaya namaH ..

AUM varadaaya namaH ..

AUM sukhine namaH ..

AUM viirabhadraaya namaH ..

AUM viruupaakShaaya namaH ..

AUM viduurasthaaya namaH ..

AUM vibhaavasave namaH ..

AUM nakShatrachakrasa~nchaariNe namaH ..

AUM kShatrapaaya namaH ..

AUM kShaatravarjitaaya namaH ..

AUM kShayavR^iddhivinirmuktaaya namaH ..

AUM kShamaayuktaaya namaH ..

AUM vichakShaNaaya namaH ..

AUM akShiiNaphaladaaya namaH ..

AUM chaturvargaphalapradaaya namaH ..

AUM viitaraagaaya namaH ..

AUM viitabhayaaya namaH ..

AUM vijvaraaya namaH ..

AUM vishvakaaraNaaya namaH ..

AUM nakShatraraashisa.nchaaraaya namaH ..

AUM naanaabhayanikR^intanaaya namaH ..

AUM vandaarujanamandaaraaya namaH ..

AUM vakraku~nchitamuurdhajaaya namaH ..

AUM kamaniiyaaya namaH ..

AUM dayaasaaraaya namaH ..

AUM kanatkanakabhuushhaNaaya namaH ..

AUM bhayaghnaaya namaH ..

AUM bhavyaphaladaaya namaH ..

AUM bhaktaabhayavarapradaaya namaH ..

AUM shatruhantre namaH ..

AUM shamopetaaya namaH ..

AUM sharaNaagatapoShanaaya namaH ..

AUM saahasine namaH ..

AUM sadguNaadhyakShaaya namaH ..

AUM saadhave namaH ..

AUM samaradurjayaaya namaH ..

AUM dushhTaduuraaya namaH ..

AUM shishhTapuujyaaya namaH ..

AUM sarvakashhTanivaarakaaya namaH ..

AUM dushcheshhTavaarakaaya namaH ..

AUM duHkhabha~njanaaya namaH ..

AUM durdharaaya namaH ..

AUM haraye namaH ..

AUM duHsvapnahantre namaH ..

AUM durdharshhaaya namaH ..

AUM dushhTagarvavimochanaaya namaH ..

AUM bharadvaajakulodbhuutaaya namaH ..

AUM bhuusutaaya namaH ..

AUM bhavyabhuushhaNaaya namaH ..

AUM raktaambaraaya namaH ..

AUM raktavapuShe namaH ..

AUM bhaktapaalanatatparaaya namaH ..

AUM chaturbhujaaya namaH ..

AUM gadaadhaariNe namaH ..

AUM meshhavaahaaya namaH ..

AUM mitaashanaaya namaH ..

AUM shaktishuuladharaaya namaH ..

AUM shaaktaaya namaH ..

AUM shastravidyaavishaaradaaya namaH ..

AUM taarkikaaya namaH ..

AUM taamasaadhaaraaya namaH ..

AUM tapasvine namaH ..

AUM taamralochanaaya namaH ..

AUM taptakaa~nchanasa.nkaashaaya namaH ..

AUM raktaki~njalkasa.nnibhaaya namaH ..

AUM gotraadhidevaaya namaH ..

AUM gomadhyacharaaya namaH ..

AUM guNavibhuushhaNaaya namaH ..

AUM asR^ije namaH ..

AUM aN^gaarakaaya namaH ..

AUM avantiideshaadhiishaaya namaH ..

AUM janaardanaaya namaH ..

AUM suuryayaamyapradeshasthaaya namaH ..

AUM ghune namaH ..

AUM yauvanaaya namaH ..

AUM yaamyaharinmukhaaya namaH ..

AUM yaamyadiN^mukhaaya namaH ..

AUM trikoNamaNDalagataaya namaH ..

AUM tridashaadhipasannutaaya namaH ..

AUM shuchaye namaH ..

AUM shuchikaraaya namaH ..

AUM shuuraaya namaH ..

AUM shuchivashyaaya namaH ..

AUM shubhaavahaaya namaH ..

AUM meshhavR^ishchikaraashiishaaya namaH ..

AUM medhaavine namaH ..

AUM mitabhaashhaNaaya namaH ..

AUM sukhapradaaya namaH ..

AUM suruupaakShaaya namaH ..

AUM sarvaabhiishhTaphalapradaaya namaH ..

.. iti ma~Ngala aShTottarashatanaamaavaliH sampuurNam ..

Spread the love

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.